Do kraja života upoznavaću ljude, a nikad ih upoznati neću; uvijek će me zbunjivati neobjašnjivošću svojih postupaka.


do-kraja-ivota-upoznavau-ljude-a-nikad-ih-upoznati-neu-uvijek-e-me-zbunjivati-neobjanjivou-svojih-postupaka
meša selimovićdokrajaživotaupoznavaćuljudenikadihupoznatinećuuvijekćemezbunjivatineobjanjivoćusvojihpostupakado krajakraja životaživota upoznavaćuupoznavaću ljudenikad ihih upoznatiupoznati nećuuvijek ćeće meme zbunjivatizbunjivati neobjašnjivošćuneobjašnjivošću svojihsvojih postupakado kraja životakraja života upoznavaćuživota upoznavaću ljudea nikad ihnikad ih upoznatiih upoznati nećuuvijek će meće me zbunjivatime zbunjivati neobjašnjivošćuzbunjivati neobjašnjivošću svojihneobjašnjivošću svojih postupakado kraja života upoznavaćukraja života upoznavaću ljudea nikad ih upoznatinikad ih upoznati nećuuvijek će me zbunjivatiće me zbunjivati neobjašnjivošćume zbunjivati neobjašnjivošću svojihzbunjivati neobjašnjivošću svojih postupakado kraja života upoznavaću ljudea nikad ih upoznati nećuuvijek će me zbunjivati neobjašnjivošćuće me zbunjivati neobjašnjivošću svojihme zbunjivati neobjašnjivošću svojih postupaka

Svaki čovek je dete svojih postupaka.Ako se osvrnete i razmislite o svom životu, kladim se da ćete se pokajati zbog 80 procenata svojih postupaka. Ali život se sastoji od grešaka.Do kraja svog života neću zaboraviti dan kada sam u svojoj 21. godini podigao ruku i položio građansku zakletvu. Znate li koliko sam bio ponosan? Bio sam toliko ponosan da sam ceo dan šetao sa američkom zastavom na ramenima.Pronalaziš snagu u spoznaji da imaš pravog prijatelja i verovatno srodnu dušu koja će ti ostati verna do kraja života. Život ti izgleda potpuno drugačiji, uzbudljiv i vredan življenja.  Tvoja jedina nada i sigurnost je u uverenju da su oni deo tvog života.Ne znam da li će kubanska revolucija preživjeti ili neće. Ukoliko ne preživi, nemojte me tražiti među izbjeglicama u ambasadama. Jednom sam to već iskusio i nikada to više neću ponoviti. Izaći ću sa automatom u rukama na barikade i boriću se do kraja.Drskost i upornost su brat i sestra. Drski i uporni ljudi nikad se ne mogu popraviti u svojim manama i slabostima, jer oni, ne osetivši nikad rđave posledice svojih mana na sebi, i ne primećuju da ih imaju. I stoga treba od takvih ljudi bežati što dalje.