Discardio Populo Nocet – Nesloga narodu škodi.


discardio-populo-nocet-nesloga-narodu-kodi
latinske poslovicediscardiopopulonocetnesloganarodukodidiscardio populopopulo nocetnocet –– nesloganesloga narodunarodu škodidiscardio populo nocetpopulo nocet –nocet – nesloga– nesloga narodunesloga narodu škodidiscardio populo nocet –populo nocet – nesloganocet – nesloga narodu– nesloga narodu škodidiscardio populo nocet – neslogapopulo nocet – nesloga narodunocet – nesloga narodu škodi

Bonis nocet, qui malis parcit – Dobrima škodi tko štedi zle.Bolja je istina koja škodi, nego laž koja godi.Revolucijama je zapravo potreban jedan pasivan elemenat, materijalna osnova. Teorija se ostvaruje u jednom narodu samo ukoliko odgovara ostvarenju njegovih potreba.Ne, neću ja sav umreti – duša će mi u svetoj liri nadživeti prah i neće istruliti… I dugo ću biti drag narodu zato, što sam lirom budio lepa osećanja, što sam u mom okrutnom veku proslavio Slobodu i tražio u cara milosti za one koji su dopali nevolje.Pitanje je uvek kako možete, kao neko ko nije samo privatna osoba, pomoći narodu. Nije stvar u tome da patite zajedno sa narodom i da patnjama miliona dodate još jednu, svoju patnju. Onima koji pate neće biti bolje ako i vi patite sa njima, nego ako im nešto pomognete.Bodibilding sam napustio onog trenutka kada sam shvatio da sam dostigao najdalju granicu do koje mogu da idem. Isto će biti i sa mojom filmskom karijerom. Kada osetim da je pravi trenutak, posvetiću se služenju svojoj zemlji. Smatram da je najveća čast služiti svom narodu i svojoj zemlji.