Dela govore glasnije od reči. - Činija Citata

Dela govore glasnije od reči.


dela-govore-glasnije-od-rei
kineske poslovicedelagovoreglasnijeodrečidela govoregovore glasnijeglasnije odod rečidela govore glasnijegovore glasnije odglasnije od rečidela govore glasnije odgovore glasnije od rečidela govore glasnije od reči

Dela, ne reči. Treba se pokazati delima, a ne isticati rečima.Ima ljudi koji govore, govore, govore – sve dok napokon ne uspiju nešto i da kažu.Kada svi govore, crkva ne može da dođe do reči. Kada se namršti sudba i zaveže sve jezike, onda crkva dolazi do reči; onda jedina crkva sme i može da govori.Oni koji govore lepo ne govore uvek i najbolje.Ima ljudi koji čuju eho, pa pomisle da su sami proizveli originalni zvuk. Ima ljudi koji govore, govore i govore – sve dok najzad ne uspiju da nešto kažu.Oni koji znaju da govore, govore kratko.