Dečiji je plač oštriji od zmijina zuba.


deiji-pla-otriji-od-zmijina-zuba
vilijam Šekspirdečijiplačotrijiodzmijinazubadečiji jeje plačplač oštrijioštriji odod zmijinazmijina zubadečiji je plačje plač oštrijiplač oštriji odoštriji od zmijinaod zmijina zubadečiji je plač oštrijije plač oštriji odplač oštriji od zmijinaoštriji od zmijina zubadečiji je plač oštriji odje plač oštriji od zmijinaplač oštriji od zmijina zuba

Žena se uzda u plač, a lupež u laž.Dečiji biser: Moraju li mame takođe jesti travu da bi im iz grudi teklo mleko? :DĆutanje je najglasniji plač žene, stvarno je povređena tek onda kad počne ignorisati.Ne bojim se ja zuba, zubi su mekši od usana. Zubi ujedaju za trenutak, a usne za ceo život.Ne bojim se ja zuba, zubi su mekši od usana. Zubi ujedaju za trenutak, a usne za cijeli život.Ne volim glatko izbrijane momke sa kravatom i dobrim poslićem. Volim očajnike, ljude razbijenih zuba, razbijenog duha i razbijene sudbine. Takvi me interesuju.