Dani bez nje su mi kao crno-bele fotografije sa izložbe cveća. - Činija Citata

Dani bez nje su mi kao crno-bele fotografije sa izložbe cveća.


dani-bez-nje-su-mi-kao-crnobele-fotografije-izlobe-cvea
Đorđe balaševićdanibeznjesumikaocrnobelefotografijeizložbecvećadani bezbez njenje susu mimi kaofotografije sasa izložbeizložbe cvećadani bez njebez nje sunje su misu mi kaofotografije sa izložbesa izložbe cvećadani bez nje subez nje su minje su mi kaofotografije sa izložbe cvećadani bez nje su mibez nje su mi kao

Jedan čovek sa puškom može kontrolisati sto ljudi bez nje.Carstvo bez krune, država bez vojske, zemlja bez žene, bogatstvo bez novca, mudrost bez škole, kuhinja bez mesa, molitva bez prestanka, veza sa nebesima bez prekida, slavopoj Hristu bez umora, smrt bez žaljenja — to vam je Sveta gora.Nikada nisam živio bez vjere i ne bih niti dana bez nje mogao, ali sam cijeli svoj život mogao bez crkve.Gramizni bogataši žive sa lažnim ubeđenjem da je ovaj svet jedna razbijena lađa, bez kapetana, bez krme i krmanoša, jedna pustolina koja tone i propada, i kojem se koriste samo oni koji što više iz nje zagrabe i prenesu u svoj čamac.Svaka generacija zamišlja sebe kao inteligentniju od one što je došla pre nje, i mudriju od one koja dolazi posle njeZaljubljeni se danas očajno vole, kao što sutra mogu da se očajnu omrznu: a oni se omrznu bez stvarnog povoda, kao što su se zavoleli bez stvarnog razloga.