Danas svako ima mobilni telefon, ali mnogi nemaju kome da telefoniraju. Nikada sastaviti sva dobra. - Činija Citata

Danas svako ima mobilni telefon, ali mnogi nemaju kome da telefoniraju. Nikada sastaviti sva dobra.


danas-svako-ima-mobilni-telefon-ali-mnogi-nemaju-kome-da-telefoniraju-nikada-sastaviti-sva-dobra
momo kapordanassvakoimamobilnitelefonalimnoginemajukomedatelefonirajunikadasastavitisvadobradanas svakosvako imaima mobilnimobilni telefonali mnogimnogi nemajunemaju komekome dada telefonirajunikada sastavitisastaviti svasva dobradanas svako imasvako ima mobilniima mobilni telefonali mnogi nemajumnogi nemaju komenemaju kome dakome da telefonirajunikada sastaviti svasastaviti sva dobradanas svako ima mobilnisvako ima mobilni telefonali mnogi nemaju komemnogi nemaju kome danemaju kome da telefonirajunikada sastaviti sva dobradanas svako ima mobilni telefonali mnogi nemaju kome damnogi nemaju kome da telefoniraju

Nisam ljubomoran, ali šta će joj mobilni kada ima fiksni telefon…onaj osijecaj kad ti neko ukrade mobilni telefon xDDvije lubenice pod jedno pazuho ne možes staviti, dva dobra teško možes sastaviti.Znam da svako ima status,ali ja za njega nemam ideju!!!Onaj osecaj kada izvadis mobilni iz dzepa vidis koliko je sati, vratis telefon u dzep a i dalje ne znas koliko je sati… xDSve ima svoju lepotu, ali svako to ne vidi.