Daleko je najteže pobediti samog sebe. - Činija Citata

Daleko je najteže pobediti samog sebe.


daleko-najtee-pobediti-samog-sebe
vergilijedalekonajtežepobeditisamogsebedaleko jeje najteženajteže pobeditipobediti samogsamog sebedaleko je najtežeje najteže pobeditinajteže pobediti samogpobediti samog sebedaleko je najteže pobeditije najteže pobediti samognajteže pobediti samog sebedaleko je najteže pobediti samogje najteže pobediti samog sebe

Najteža je borba boriti se protiv sebe, a najlepša pobeda pobediti samog sebe.Teško je samog sebe upoznati.Poznavati druge je inteligencija; poznavati sebe prava je mudrost. Kontrola drugih je snaga; kontrola sebe samog prava je moć.Ljubiti znači nadmašiti samog sebe.Ljubiti znači nadmašiti samog sebe.Čovek ne prodaje samo robu, već i samog sebe.