Daj svakom danu šansu da bude najlepši u tvom životu. - Činija Citata

Daj svakom danu šansu da bude najlepši u tvom životu.


daj-svakom-danu-ansu-da-bude-najlepi-u-tvom-ivotu
mark tvendajsvakomdanuansudabudenajlepitvomživotudaj svakomsvakom danudanu šansušansu dada budebude najlepšinajlepši uu tvomtvom životudaj svakom danusvakom danu šansudanu šansu dašansu da budeda bude najlepšibude najlepši unajlepši u tvomu tvom životudaj svakom danu šansusvakom danu šansu dadanu šansu da budešansu da bude najlepšida bude najlepši ubude najlepši u tvomnajlepši u tvom životudaj svakom danu šansu dasvakom danu šansu da budedanu šansu da bude najlepšišansu da bude najlepši uda bude najlepši u tvombude najlepši u tvom životu

Blago svakom ko ima nekog u svakom danu, na telepatskim dužinama, prkoseći daljinama!Nekad je najbolje dići ruke od nekih osoba… Kada bolje pogledaš, vidiš ko je zaista zaslužio da bude u tvom životu… Na neke stvari staviš ta?...Ne dobijamo šansu da uradimo puno stvari, i svaka bi trebalo da bude stvarno sjajna.  Zato što je ovo naš život.Postoji samo jedna sreća u životu, a ona se sastoji  u tome da čovek bude voljen.U svakom slučaju, bolje je gledati život u pozorišnom komadu, nego gledati pozorišni komad u životu.U svakom slučaju, bolje je gledati život u pozorišnom komadu, neko gledati pozorišni komad u životu.