Daj mu vlast u ruke, pa da vidiš ko je i šta je.


daj-mu-vlast-u-ruke-pa-da-vidi-ko-i
narodne poslovicedajmuvlastrukepadavidikotadaj mumu vlastvlast uu rukepa dada vidišvidiš koko jedaj mu vlastmu vlast uvlast u rukepa da vidišda vidiš kovidiš ko jeko je idaj mu vlast umu vlast u rukepa da vidiš koda vidiš ko jevidiš ko je iko je i štaje i šta jedaj mu vlast u rukepa da vidiš ko jeda vidiš ko je ividiš ko je i štako je i šta je

Ko bi znao šta je u mislima žensku stvorenju, to je zatvorena i nepristupna pećina, godinama s njom hljeb i postelju dijeliš pa ne znaš ko je ni kakva je, obilaziš oko njenog tijela, držiš ga u rukama, a u njoj ne znaš šta je, ne vidiš šta misli. Pa čovjeku dođe žao, učini mu se da je sam na svijetu.Nekad je najbolje dići ruke od nekih osoba… Kada bolje pogledaš, vidiš ko je zaista zaslužio da bude u tvom životu… Na neke stvari staviš ta?...Ponekad, sred pospanih snatrenja i nesretnih uspomena, osetimo da je Bog na trenutak na nas obratio pažnju pa mu se pomolimo s nadom nekoga ko uspe sultanu da tutne molbu u ruku.Pokajanje je izmena života. Potrebno je da čovek ode do sveštenika ili svog bližnjeg i da mu kaže šta mu remeti mir. Čim naši bližnji saučestvuju u našem stradanju mi dobijamo utehu i snagu.Da bi čovek srećno poživeo, treba da zna šta valja, a šta ne valja da čini.A da bi to znao, potrebna mu je vera.Vera je saznanje šta je čovek i radi čega on živi na svetu. I takve vere bilo je i ima u svih razumnih ljudi.Daj srcu na volju, pa će te odvesti u nevolju.