Daće Bog da naučimo i kako da jednoga dana svoje živote bez straha prepričavamo kao svoje.


dae-bog-da-nauimo-i-kako-da-jednoga-dana-svoje-ivote-bez-straha-prepriavamo-kao-svoje
orhan pamukdaćebogdanaučimokakojednogadanasvoježivotebezstrahaprepričavamokaosvojedaće bogbog dada naučimonaučimo ii kakokako dada jednogajednoga danadana svojesvoje životeživote bezbez strahastraha prepričavamoprepričavamo kaokao svojedaće bog dabog da naučimoda naučimo inaučimo i kakoi kako dakako da jednogada jednoga danajednoga dana svojedana svoje životesvoje živote bezživote bez strahabez straha prepričavamostraha prepričavamo kaoprepričavamo kao svojedaće bog da naučimobog da naučimo ida naučimo i kakonaučimo i kako dai kako da jednogakako da jednoga danada jednoga dana svojejednoga dana svoje životedana svoje živote bezsvoje živote bez strahaživote bez straha prepričavamobez straha prepričavamo kaostraha prepričavamo kao svojedaće bog da naučimo ibog da naučimo i kakoda naučimo i kako danaučimo i kako da jednogai kako da jednoga danakako da jednoga dana svojeda jednoga dana svoje životejednoga dana svoje živote bezdana svoje živote bez strahasvoje živote bez straha prepričavamoživote bez straha prepričavamo kaobez straha prepričavamo kao svoje

Više nego muškarac za sebe, žena tvrdo veruje da bez svojih poroka ne bi mogla imati ni dana zadovoljstva i da bi je veliki broj vrlina samo osiromašio, kao što alkoholičar veruje da bi umro bez svoje čaše, i kockar bez svoje kocke.Srbin ima prirodnu tendenciju da sve svoje velike ljude ili poubija ili unizi, i da ih zatim opeva u svom desetercu kao heroje svoje nacije, i, najzad proglasi svetiteljima svoje crkve.Putovanje nam omogućava da obogatimo naše živote novim iskustvima, uživamo i da se obrazujemo, da naučimo da poštujemo druge kulture, uspostavimo prijateljstva, i iznad svega da doprinesemo međunarodnoj saradnji i miru širom sveta.Živi ništa ne znaju. Poučite me, mrtvi, kako se može umrijeti bez straha, ili bar bez užasa. Jer, smrt je besmisao, kao i život.General koji napreduje bez gramzivosti za slavom i koji se povlači bez straha od sramote, koji samo razmišlja kako da zaštiti svoju zemlju i da dobro služi svome vladaru je dragulj kraljevstva.Nije smrt ono što je užasno, već životi koje ljudi žive ili ne žive do svoje smrti. Oni ne poštuju svoje živote, oni pišaju po njima. Ružno izgledaju, ružno govore, ružno hodaju. Pusti im veliku muziku i oni je neće čuti. Većina ljudskih smrti je obična prevara. Ništa tu nije ostalo da umre.