Da je zivot toliko dobar ne bi se radjali placuci…


da-zivot-toliko-dobar-ne-bi-se-radjali-placuci
dazivottolikodobarnebiseradjaliplacuci…da jeje zivotzivot tolikotoliko dobardobar nene bibi sese radjaliradjali placuci…da je zivotje zivot tolikozivot toliko dobartoliko dobar nedobar ne bine bi sebi se radjalise radjali placuci…da je zivot tolikoje zivot toliko dobarzivot toliko dobar netoliko dobar ne bidobar ne bi sene bi se radjalibi se radjali placuci…da je zivot toliko dobarje zivot toliko dobar nezivot toliko dobar ne bitoliko dobar ne bi sedobar ne bi se radjaline bi se radjali placuci…

Ni jedan otac nije toliko zao da ne bi želeo da mu sin bude dobar.Svi znamo da je Chuck Norris picka. Da je on stvarno toliko jak dosao bi do mene i poceo bi da mi lupa glavu o tastaturjsfohoasdgkhasfs sg jdsghasdjoi haoidsjg & ...Sve laži, sve pakosti, sva nespokojstva ovog sveta dolaze iz sumnje. Da nema sumnje ne bi bilo toliko zla.Nijedna žena nije toliko skupa da je ne bi mogao iskrenom ljubavi kupiti. Ali ni toliko jeftina da se proda za šaku laži.Da… Napravila sam puno gresaka, ali zivot ne dolazi sa uputstvom za upotrebu… ;)Ako ti kazu da je zivot bedan,ne veruj zivot je jedan!