Da zivis dugo kao Krkobabic, da se zaljubis kao Mrkonjic, da imas para kao Miskovic i da te ne uhvati Vucic ! Srecan Bozic, Vaistinu se rodi !! - Činija Citata

Da zivis dugo kao Krkobabic, da se zaljubis kao Mrkonjic, da imas para kao Miskovic i da te ne uhvati Vucic ! Srecan Bozic, Vaistinu se rodi !!


da-zivis-dugo-kao-krkobabic-da-se-zaljubis-kao-mrkonjic-da-imas-para-kao-miskovic-i-da-te-ne-uhvati-vucic-srecan-bozic-vaistinu-se-rodi
dazivisdugokaokrkobabicdasezaljubismrkonjicimasparamiskovicteneuhvativucicsrecanbozicvaistinurodida ziviszivis dugodugo kaokao krkobabicda sese zaljubiszaljubis kaokao mrkonjicda imasimas parapara kaokao miskovicmiskovic ii dada tete nene uhvatiuhvati vucicvucicsrecansrecan bozicvaistinu sese rodirodida zivis dugozivis dugo kaodugo kao krkobabicda se zaljubisse zaljubis kaozaljubis kao mrkonjicda imas paraimas para kaopara kao miskovickao miskovic imiskovic i dai da teda te nete ne uhvatine uhvati vucicuhvati vucicsrecan bozicvaistinu se rodise rodida zivis dugo kaozivis dugo kao krkobabicda se zaljubis kaose zaljubis kao mrkonjicda imas para kaoimas para kao miskovicpara kao miskovic ikao miskovic i damiskovic i da tei da te neda te ne uhvatite ne uhvati vucicne uhvati vucicvaistinu se rodida zivis dugo kao krkobabicda se zaljubis kao mrkonjicda imas para kao miskovicimas para kao miskovic ipara kao miskovic i dakao miskovic i da temiskovic i da te nei da te ne uhvatida te ne uhvati vucicte ne uhvati vucic

Radi kao da ti novac nije neophodan, pleši kao da te niko ne gleda, voli kao da nikad nisi bio nesrećan.Čovek se rodi kao genije, a umre kao idiot.Smatraj svaki dan kao jedan ceo, otpočet i završen život. Odživi ga kao celinu, a ne kao deo. Nek se svaki tvoj dan odroni od tebe kao ceo jedan čovek s kojim ćeš želeti da se opet sastaneš kao s prijateljem i da ga bez stida pokažeš vasioni.Opraštam ti svaku suzu, svaki udarac i svu bol. Da bolji sam čovjek od tebe i opraštam ti, ali ne zaboravljam. I baš kao kad preživiš tešku nesreću i oporaviš se, rane zacijele ali ožiljci ostanu da te vječno sjećaju na ono što je bilo. Baš kao i moja sjećanja.Obično se sve odvija kao da su dva ženina partnera jasno podijelila uloge: ljubavnik kao potrošno dobro i muž kao lična svojina.Nije lako biti zena! Moras razmisljati kao muskarac, ponasati se kao dama, izgledati kao devojka, i raditi kao konj!