Da ti poklonim srce- malo je. Da ti poklonim vecnost- kratka je. Zato, evo ti sloboda – bolje je!


da-ti-poklonim-srce-malo-da-ti-poklonim-vecnost-kratka-zato-evo-ti-sloboda-bolje
datipoklonimsrcemalovecnostkratkazatoevoslobodaboljeda titi poklonimpoklonim srcemalo jeda titi poklonimpoklonim vecnostkratka jeevo titi slobodasloboda –– boljebolje jeda ti poklonimti poklonim srceda ti poklonimti poklonim vecnostevo ti slobodati sloboda –sloboda – bolje– bolje jeda ti poklonim srceda ti poklonim vecnostevo ti sloboda –ti sloboda – boljesloboda – bolje jeevo ti sloboda – boljeti sloboda – bolje je

Htela je da joj poklonim ceo svet. Ja sam to i ucinio – poklonio sam joj globus. :)Oni koji se mogu odreći malo vlastitih sloboda da bi postigli malo privremene vlastite sigurnosti ne zaslužuju ni slobodu ni sigurnost.Čeznem da sedim nemo pored tebe, ali bi mi inače srce iskočilo na usta. Zato brbljam i ćaskam olako, i zatrpavam svoje srce rečima.I evo, još jedan januar prolazi, ali u mom srcu još uvijek je januarska zima. Hladna i okovana ledom, baš kao moje srce, moja osjećanja.Niko nije uspio da pobjegne od svog srca. Zato je bolje slušati šta govori kako nikada ne bi došlo do udarca koji ne očekuješ.Krasti malo je glupo. Zato male lopove i kažnjavaju. Ne zbog krađe već zbog gluposti, naivnost, prostakluka.