Da ti poklonim srce- malo je. Da ti poklonim vecnost- kratka je. Zato, evo ti sloboda – bolje je!


da-ti-poklonim-srce-malo-da-ti-poklonim-vecnost-kratka-zato-evo-ti-sloboda-bolje
datipoklonimsrcemalovecnostkratkazatoevoslobodaboljeda titi poklonimpoklonim srcemalo jeda titi poklonimpoklonim vecnostkratka jeevo titi slobodasloboda –– boljebolje jeda ti poklonimti poklonim srceda ti poklonimti poklonim vecnostevo ti slobodati sloboda –sloboda – bolje– bolje jeda ti poklonim srceda ti poklonim vecnostevo ti sloboda –ti sloboda – boljesloboda – bolje jeevo ti sloboda – boljeti sloboda – bolje je

Jedno ‘evo ti’ vredi više nego 100 ‘neka ti bog pomogne’. Lao CeNaučiću ja jednom, da volim sa pola srca kao ti… Onako usput… Da dolazim kad mi nešto zatreba, da me nema kada sam najpotrebnija… Da u ...Volim osmijeh tvoj, bas dobro ti stoji, jos ti bolje stoje poljubci mojiImućnost razdvaja ljude. Siromaštvo ih spaja. Ti imaš nešto šećera, a ja nemam; Ja pozajmim malo od tebe. Sledećeg meseca ti možda nećeš imati brašna: e pa, daću ti ja malo mog.Kad ti neko kaže da vreme leči sve, ti mu lupi šamar i reci: Sačekaj malo, proći će.Ne treba ti niko da ti kaže ko si ti ili šta si ti. Ti si ono što jesi!