Da se oseti veliko dobro treba prvo poznavati mala zla.


da-se-oseti-veliko-dobro-treba-prvo-poznavati-mala-zla
Žan Žak rusodaseosetivelikodobrotrebaprvopoznavatimalazlada sese osetioseti velikoveliko dobrodobro trebatreba prvoprvo poznavatipoznavati malamala zlada se osetise oseti velikooseti veliko dobroveliko dobro trebadobro treba prvotreba prvo poznavatiprvo poznavati malapoznavati mala zlada se oseti velikose oseti veliko dobrooseti veliko dobro trebaveliko dobro treba prvodobro treba prvo poznavatitreba prvo poznavati malaprvo poznavati mala zlada se oseti veliko dobrose oseti veliko dobro trebaoseti veliko dobro treba prvoveliko dobro treba prvo poznavatidobro treba prvo poznavati malatreba prvo poznavati mala zla

Da se osjeti veliko dobro treba najprije poznavati mala zla.Bogatstvo je jedno veliko dobro i jedno moćno oružje protiv zla, ali, ono bogatstvo od koga su čak i moljci jači ne vredi ništa.Bolje dobro ime nego veliko bogatstvo.Ako činiš dobro, ne udaraj u veliko zvono.Lakše je nagovoriti ljude na zlo i mržnju, nego na dobro i ljubav. Zlo je privlačno i bliže je ljudskoj prirodi. Za dobro i ljubav treba izrasti, treba se pomučiti.Nakon penjanja na veliko brdo, čovek otkrije da ima još mnogo brda na koja se treba popeti.