Da je pamet do kadije, k’o od kadije, ne bi kadija ni treb’o. - Činija Citata

Da je pamet do kadije, k’o od kadije, ne bi kadija ni treb’o.


da-pamet-do-kadije-ko-od-kadije-ne-bi-kadija-trebo
bosanske poslovicedapametdokadijek’oodnebikadijatreb’oda jeje pametpamet dodo kadijek’o odod kadijene bibi kadijakadija nini treb’oda je pametje pamet dopamet do kadijek’o od kadijene bi kadijabi kadija nikadija ni treb’oda je pamet doje pamet do kadijene bi kadija nibi kadija ni treb’oda je pamet do kadijene bi kadija ni treb’o

Svi znamo da je Chuck Norris picka. Da je on stvarno toliko jak dosao bi do mene i poceo bi da mi lupa glavu o tastaturjsfohoasdgkhasfs sg jdsghasdjoi haoidsjg & ...Jer misli li ko da pamet ima samo on, ili rečitost k'o niko drugi ili duh - praznina iz njeg' zjapi kad se otkrije.Loše neću govoriti ni o kome, a o svakome sve dobro što mi je o njemu znano.samo jednim prstom pozvah te, ti si dotrc’o k’o pas… zamisli tek sta bih sve sa deset znala xDKnjiga je u cijelosti put od zla k dobrome, od krivice k pravdi, od pogrešnoga k istinitome, od noći ka danu.Kad bi svi ljudi znali što jedni o drugima govore, na svijetu ne bi bilo ni četvorice prijatelja.