Da je ljubav barem kao fudbal,kazem MOJA i svi se odmaknu


da-ljubav-barem-kao-fudbalkazem-moja-i-svi-se-odmaknu
daljubavbaremkaofudbalkazemmojasviseodmaknuda jeje ljubavljubav barembarem kaomoja ii svisvi sese odmaknuda je ljubavje ljubav baremljubav barem kaomoja i svii svi sesvi se odmaknuda je ljubav baremje ljubav barem kaomoja i svi sei svi se odmaknuda je ljubav barem kaomoja i svi se odmaknu

Ee,da је ljubav kao оdbojka. . . Каd кazhesh: Моја, svi se odmaknu !Kada padne kisa, prvo sto kazem je: MOJA KOSA ^^Odavno već ne pomišljam na ono što se zove ljubav. Izgleda da ljubav bježi od mene, kao da više nije važna, kao da osjeća da nije dobrodošla. Ali, ako prestanem da mislim o ljubavi, neću biti ništa.Imamo u duši sve ono što je ikada živelo u ljudskim dušama. Svi Bogovi i đavoli koji su ikada postojali… svi se oni nalaze u nama, tu su kao mogućnosti, kao želje, kao izlazi.Sva je moja ljubav ispunjena s tobom, kao tamna gora studenom tišinom, kao morsko bezdno neprovidnom tminom, kao večni pokret nevidljivim dobom.Traži se jedna polovna nedelja,bez vesti o nesrećama i ratovima! Traže se prijatelji, makar dotrajali, svi oni iščezli, raseljeni, izgubljeni, poženjeni, traže se svi oni što su nas raznosili komad po komad, deo po deo: delove našeg vremena, naše ljubavi, traže se da vrate ljubav.