Da bismo održali svoju reč, najbolje je da je nikad ne dajemo.


da-bismo-odrali-svoju-re-najbolje-da-nikad-ne-dajemo
napoleon bonapartadabismoodržalisvojurečnajboljedanikadnedajemoda bismobismo održaliodržali svojusvoju rečnajbolje jeje dada jeje nikadnikad nene dajemoda bismo održalibismo održali svojuodržali svoju rečnajbolje je daje da jeda je nikadje nikad nenikad ne dajemoda bismo održali svojubismo održali svoju rečnajbolje je da jeje da je nikadda je nikad neje nikad ne dajemoda bismo održali svoju rečnajbolje je da je nikadje da je nikad neda je nikad ne dajemo

Da bismo održali svoju reč, najbolje je da je nikada ne dajemo.Da bismo održali svoju reč,najbolje je da je nikada ne dajemo.Kada ne bismo imali žene još uvek bismo bili u pećinama i jeli sirovo meso, zato što smo civilizaciju napravili kako bismo zadivili naše devojke.Život ne gleda unatrag. Jedna nedjelja je dio vremena više nego dovoljan da bismo spoznali da li da prihvatimo ili ne svoju sudbinu.Starost je dobra samo u četiri slučaja; staro drvo najbolje gori, staro vino je najbolje za piće, starim prijatelji se najviše veruje, a stari pisci se najbolje čitaju.Mladost imamo da bismo činili gluposti, a starost da bismo žalili za tim glupostima.