Da bismo nekog savršeno voleli, treba ga tako voleti, kao da će već sutra umreti.


da-bismo-nekog-savreno-voleli-treba-ga-tako-voleti-kao-da-e-ve-sutra-umreti
arapske poslovicedabismonekogsavrenovolelitrebagatakovoletikaodaćevećsutraumretida bismobismo nekognekog savršenosavršeno volelitreba gaga takotako voletikao dada ćeće većveć sutrasutra umretida bismo nekogbismo nekog savršenonekog savršeno volelitreba ga takoga tako voletikao da ćeda će većće već sutraveć sutra umretida bismo nekog savršenobismo nekog savršeno volelitreba ga tako voletikao da će većda će već sutraće već sutra umretida bismo nekog savršeno volelikao da će već sutrada će već sutra umreti

Da bismo nekoga dolično voljeli, treba ga tako voljeti kao da će sutra umrijeti!Živi kao da ćeš sutra umreti. Uči kao da ćeš večno živeti.Strašno je voleti te na mestu tako krhkom kao što je svet. Mučno je voleti te u tom kraju punom nesavršenstva gde nas sve lomi i ućutkuje, gde nas sve vara ...Možda bi užasi ljubavi bili manji kada bismo mogli voleti samo one koje bismo hteli. Odista, strašno je i pomisliti da ni naše mržnje, ni naše ljubavi ne zavise od naše slobodne volje.Ima više ljubavnih pesama od bilo čega drugog. Kada bi muzika mogla da vas natera na nešto, svi bismo voleli jedni druge.Čovek se zaljubi bezbroj puta, jer to je prolazno stanje. Ali voleti nekog? To je nešto sasvim drugo. Može se voleti i više puta, ali samo jednom onako pravo, onako ludo, bolesno. Onako zlobno i sebično, onako do kraja.