Da bi sebe slijedio, da bi vidio kako njegova misao djeluje, čovjek mora biti izuzetno budan. - Činija Citata

Da bi sebe slijedio, da bi vidio kako njegova misao djeluje, čovjek mora biti izuzetno budan.


da-bi-sebe-slijedio-da-bi-vidio-kako-njegova-misao-djeluje-ovjek-mora-biti-izuzetno-budan
jiddu krishnamurtidabisebeslijediodavidiokakonjegovamisaodjeluječovjekmorabitiizuzetnobudanda bibi sebesebe slijedioda bibi vidiovidio kakokako njegovanjegova misaomisao djeluječovjek moramora bitibiti izuzetnoizuzetno budanda bi sebebi sebe slijedioda bi vidiobi vidio kakovidio kako njegovakako njegova misaonjegova misao djeluječovjek mora bitimora biti izuzetnobiti izuzetno budanda bi sebe slijedioda bi vidio kakobi vidio kako njegovavidio kako njegova misaokako njegova misao djeluječovjek mora biti izuzetnomora biti izuzetno budanda bi vidio kako njegovabi vidio kako njegova misaovidio kako njegova misao djeluječovjek mora biti izuzetno budan

Da bi sam sebe najbolje upoznao čovek mora posmatrati sebe u akciji sa drugim ljudima.Da bi se s vremena na vreme videlo univerzalno i svevremensko lice istine, čovek mora biti spreman da i najsitinije od svih živih bića voli koliko i samoga sebe.Da bi svetlost sinula jako mora biti prisutno i nešto mraka.Sve može biti. Ali jedno ne može: ne može biti da će posve i zauvjek nestati velikih i umnih a duševnih ljudi koji će za božju ljubav podizati trajne građevine, da bi zemlja bila ljepša i čovjek na njoj živio lakše i bolje. Kad bi njih nestalo, to bi značilo da će i božja ljubav ugasnuti i nestati sa svijeta. To ne može biti.Da bi se svideo ženama, muškarac mora da razmišlja kao cipela.Četrdeset mi je godina ružno doba: čovjek je još mlad kako bi imao želja, a već star da ih ostvaruje. Šteta što nemam deset godina više pa bi me starost čuvala od pobuna ili deset godina manje pa bi mi bilo svejedno. Jer trideset godina je mladost, to sad mislim, kad sam se nepovratno udaljio od nje, mladost koja se ničega ne boji, pa ni sebe.