Da bi se postupalo razumno, malo je imati samo razum.


da-bi-se-postupalo-razumno-malo-imati-samo-razum
fjodor dostojevskidabisepostupalorazumnomaloimatisamorazumda bibi sese postupalopostupalo razumnomalo jeje imatiimati samosamo razumda bi sebi se postupalose postupalo razumnomalo je imatije imati samoimati samo razumda bi se postupalobi se postupalo razumnomalo je imati samoje imati samo razumda bi se postupalo razumnomalo je imati samo razum

Da bi se postupalo razumno malo je imati samo razum.Nije dovoljno samo živeti! – reče leptir, Potrebno je imati malo sunca, malo slobode i malo cveća!Ako pokušate razumno razmišljati o ljubavi, izgubit ćete razum.Imućnost razdvaja ljude. Siromaštvo ih spaja. Ti imaš nešto šećera, a ja nemam; Ja pozajmim malo od tebe. Sledećeg meseca ti možda nećeš imati brašna: e pa, daću ti ja malo mog.-Izvini, je l’ mozes samo malo? -Izvini, zar ti ja izgledam kao neko ko moze samo malo?Savršena ljubav doista je rijetka… Zaljubljeni uvijek moraju imati profinjenost mudrih, prilagodljivost djece, osjetljivost umjetnika, razum filozofa, smirenost svetaca, snošljivost učenjaka i snagu samopouzdanih.