Da bi postojalo prijateljstvo, prijatelji treba da veruju jedan drugom, a da bi verovali jedan drugom treba da su prijatelji.


da-bi-postojalo-prijateljstvo-prijatelji-treba-da-veruju-jedan-drugom-a-da-bi-verovali-jedan-drugom-treba-da-su-prijatelji
dabipostojaloprijateljstvoprijateljitrebadaverujujedandrugomverovalidrugomsuprijateljida bibi postojalopostojalo prijateljstvoprijatelji trebatreba dada verujuveruju jedanjedan drugomda bibi verovaliverovali jedanjedan drugomdrugom trebatreba dada susu prijateljida bi postojalobi postojalo prijateljstvoprijatelji treba datreba da verujuda veruju jedanveruju jedan drugoma da bida bi verovalibi verovali jedanverovali jedan drugomjedan drugom trebadrugom treba datreba da suda su prijateljida bi postojalo prijateljstvoprijatelji treba da verujutreba da veruju jedanda veruju jedan drugoma da bi verovalida bi verovali jedanbi verovali jedan drugomverovali jedan drugom trebajedan drugom treba dadrugom treba da sutreba da su prijateljiprijatelji treba da veruju jedantreba da veruju jedan drugoma da bi verovali jedanda bi verovali jedan drugombi verovali jedan drugom trebaverovali jedan drugom treba dajedan drugom treba da sudrugom treba da su prijatelji

Ako se dva kamena kotrljaju jedan prema drugom,ne smiješ stati između njih.U svakoj ženi ima đavo koga treba ubiti ili poslom ili rađanjem ili i jednim i drugim, a ako se žena otme i jednom i drugom, onda treba ubiti ženu.Vidjeli su se jedan jedini put, a već su bili potrebni jedno drugom. Šta bi se tek desilo kad bi nastavili da se sreću.Kada uspeš, tvoji prijatelji ce znati ko si ti, ali kada padneš – tada ceš znati ko su ti prijatelji!Sad mi treba samo jedan rad: pivo, bleja i hlad … :)Nadam se da ćemo se još videti u nekom drugom gradu, na nekoj drugoj predstavi u nekom drugom cirkusu.