Cvet s tugom gubi latice, ali umesto njih s radošću očekuje plod.


cvet-s-tugom-gubi-latice-ali-umesto-njih-s-radou-oekuje-plod
rabindranat tagorcvettugomgubilaticealiumestonjihradoćuočekujeplodcvet ss tugomtugom gubigubi laticeali umestoumesto njihnjih ss radošćuradošću očekujeočekuje plodcvet s tugoms tugom gubitugom gubi laticeali umesto njihumesto njih snjih s radošćus radošću očekujeradošću očekuje plodcvet s tugom gubis tugom gubi laticeali umesto njih sumesto njih s radošćunjih s radošću očekujes radošću očekuje plodcvet s tugom gubi laticeali umesto njih s radošćuumesto njih s radošću očekujenjih s radošću očekuje plod

Cvet sa tugom gubi latice, ali umesto njih s radoscu ocekuje plod.Ono što nam je potrebno kako bi smo bili slobodni jeste ljubav; ona ima snagu da s radošću nosi breme sveta.Pravda s ove, nepravda s one strane Pirineja.Zreo nisi s godinama, vec s pameti.Ne trčite za ženama, da se ne sudarite s onima koji od njih beže..U bogatstvu misli, kako ćeš s dostojanstvom snositi siromaštinu. U sreći misli, kako ćeš s dostojanstvom snositi nesreću. Kada te ljudi hvale misli, kako ćeš s dostojanstvom snositi njihove poruge. A celoga života misli, kako ćeš s dostojanstvom umreti.