Cvet s tugom gubi latice, ali umesto njih s radošću očekuje plod.


cvet-s-tugom-gubi-latice-ali-umesto-njih-s-radou-oekuje-plod
rabindranat tagorcvettugomgubilaticealiumestonjihradoćuočekujeplodcvet ss tugomtugom gubigubi laticeali umestoumesto njihnjih ss radošćuradošću očekujeočekuje plodcvet s tugoms tugom gubitugom gubi laticeali umesto njihumesto njih snjih s radošćus radošću očekujeradošću očekuje plodcvet s tugom gubis tugom gubi laticeali umesto njih sumesto njih s radošćunjih s radošću očekujes radošću očekuje plodcvet s tugom gubi laticeali umesto njih s radošćuumesto njih s radošću očekujenjih s radošću očekuje plod

Cvet sa tugom gubi latice, ali umesto njih s radoscu ocekuje plod.Cvet jeste lep; ali ne može bez stabljike.Dve su vrste zlodela. Zlodelo koje plod donosi u ovom životu i zlodelo koje plod donosi u sledećem životu.Rekao je da će me moja prošlost uvijek pratiti, ali što se više budem oslobađala činjenica i usredsredila samo na emocije, bolje ću shvatiti da se u sadašnjosti kriju prostranstva ogromna kao stepa koju možemo ispuniti ljubavlju i životnom radošću.… bas kada mislis da je to ono pravo, tada sve nestaje…:( ali .. nikad ne gubi nadu !Možda je prerano ili prekasno, svejedno, ali moram da ti kažemisto ono što si ti meni rekla: volim te. I ne moraš mi verovati,jer možda je to ludost, plod moje fantazije.