Curo skini puder da ti kažem nešto u lice :-*


curo-skini-puder-da-ti-kaem-neto-u-lice
curoskinipuderdatikažemnetolicecuro skiniskini puderpuder dada titi kažemkažem neštonešto uu licecuro skini puderskini puder dapuder da tida ti kažemti kažem neštokažem nešto unešto u licecuro skini puder daskini puder da tipuder da ti kažemda ti kažem neštoti kažem nešto ukažem nešto u licecuro skini puder da tiskini puder da ti kažempuder da ti kažem neštoda ti kažem nešto uti kažem nešto u lice

Želim nešto da ti kažem, ali nije nešto što mi je jednostavno ni opisati ni napisati. U suštini, tek sada shvatam neke stvari. Želio bih samo jedno, da ...Priroda vam da lice kakvo imate u dvadesetima. Život vam oblikuje lice u tridesetima, ali tek u pedesetima dobijete lice kakvo zaslužujete.Želim nešto da ti kažem. Nemoj da se opterećuješ objašnjenjima emocija. Proživljavaj sve intezivno i sve što osjetiš čuvaj kao poklon od Boga.Jedan ili dva telefonska poziva tokom dana pomažu ti da preguraš radni dan i uvek ti vrate osmeh na lice. U njihovom prisustvu ne osećaš potrebu za neprekidnom pričom, već se osećaš zadovoljnim što su u blizini.Sad’ iskoristite vaše lopate za puder u prave svrhe!Sad sam shvatio: to je prijateljstvo, ljubav prema drugome. Sve drugo može da prevari to ne može. Sve drugo može da izmakne i ostavi nas puste, to ne može, jer zavisi od nas. Ne mogu da mu kažem: budi mi prijatelj. Ali mogu da kažem, biću ti prijatelj.