Crnačke organizacije koje bojkotuju pojedine filmove bi trebale da sakupe novac i naprave filmove koje bi oni želeli da vide ili neka ostanu u crkvama i puste nas da radimo svoj posao.


crnake-organizacije-koje-bojkotuju-pojedine-filmove-bi-trebale-da-sakupe-novac-i-naprave-filmove-koje-bi-oni-eleli-da-vide-ili-neka-ostanu-u-crkvama-i
ričard prajorcrnačkeorganizacijekojebojkotujupojedinefilmovebitrebaledasakupenovacnapraveoniželelivideilinekaostanucrkvamapustenasradimosvojposaoorganizacije kojekoje bojkotujubojkotuju pojedinepojedine filmovefilmove bibi trebaletrebale dada sakupesakupe novacnovac ii napravenaprave filmovefilmove kojekoje bibi onioni želeliželeli dada videvide iliili nekaneka ostanuostanu uu crkvamacrkvama ii pustepuste nasnas dada radimoradimo svojsvoj posaocrnačke organizacije kojeorganizacije koje bojkotujukoje bojkotuju pojedinebojkotuju pojedine filmovepojedine filmove bifilmove bi trebalebi trebale datrebale da sakupeda sakupe novacsakupe novac inovac i napravei naprave filmovenaprave filmove kojefilmove koje bikoje bi onibi oni želelioni želeli daželeli da videda vide ilivide ili nekaili neka ostanuneka ostanu uostanu u crkvamau crkvama icrkvama i pustei puste naspuste nas danas da radimoda radimo svojradimo svoj posao

Previše ljudi troši novac koji nisu zaradili da bi kupili stvari koje im ne trebaju kako bi zadivili ljude koje ne vole.Bogati za sebe ostavljaju prekomjerne rezerve stvari koje im nisu potrebne, dok milioni žive na rubu gladi. Ako bi svako ograničio svoj posjed samo na ono što mu je zaista potrebno, niko ne bi morao da živi u bijedi i svi bi bili zadovoljni.Ako hoćete nešto da uradite – idite do kraja. U suprotnom, ni ne počinjite. To bi moglo da znači da ćete izgubiti devojku, ženu, rođake, poslove, i moguće je – glavu! Moglo bi da znači da nećete jesti dva ili tri, četiri dana. Moglo bi da znači da ćete se smrzavati na klupi u parku. Možda vam donese i zatvor, porugu i ismejavanje, ili izolaciju.Ako bismo pobedili Engleze oružjem kojim su oni nas porobili, naše ropstvo bi ostalo čak i kada bi oni otišli.Izumitelj nalazi golemu kompenzaciju u zadovoljstvu koje pruža njegov rad i u spoznaji da je on jedinka izuzetne sposobnosti bez koje bi vrsta već odavno propala u teškoj borbi protiv nemilosrdnih elemenata.Neka ti svi ljudi koje sretneš, budu žive slike onoga dobra i zla, koje je u tebi. Zadržavaj se mislima i ljubavlju stalno na dobrim slikama, da bi i ti postao slikom dobra za braću svoju.