Consultor homini tempus utilissimus – Vrijeme je najkorisniji savjetnik čovjekov. - Činija Citata

Consultor homini tempus utilissimus – Vrijeme je najkorisniji savjetnik čovjekov.


consultor-homini-tempus-utilissimus-vrijeme-najkorisniji-savjetnik-ovjekov
latinske posloviceconsultorhominitempusutilissimusvrijemenajkorisnijisavjetnikčovjekovhomini tempustempus utilissimusutilissimus –– vrijemevrijeme jeje najkorisnijinajkorisniji savjetniksavjetnik čovjekovconsultor homini tempushomini tempus utilissimustempus utilissimus –utilissimus – vrijeme– vrijeme jevrijeme je najkorisnijije najkorisniji savjetniknajkorisniji savjetnik čovjekovconsultor homini tempus utilissimushomini tempus utilissimus –tempus utilissimus – vrijemeutilissimus – vrijeme je– vrijeme je najkorisnijivrijeme je najkorisniji savjetnikje najkorisniji savjetnik čovjekovconsultor homini tempus utilissimus –homini tempus utilissimus – vrijemetempus utilissimus – vrijeme jeutilissimus – vrijeme je najkorisniji– vrijeme je najkorisniji savjetnikvrijeme je najkorisniji savjetnik čovjekov

Homo homini lupus est. – Čovjek je čovjeku vuk.Ma koliko bio tijesan čovjekov vidokrug, njegova mašta je široka.Rijetko je čovjekov cilj zao; mogu biti samo zla sredstva.Vrijeme je novac.Alkohol je možda čovjekov najveći neprijatelj, ali Biblija kaže: Voli svoga neprijatelja.Alkohol je možda čovjekov najveći neprijatelj, ali Biblija kaže: