Chuck Norris: Halo je li to Aco Pejovic? Aco Pejovic: Da. Chuck Norris: E nas’o sam ti Jelenu, ne smaraj vise s onom pesmom! ;) - Činija Citata

Chuck Norris: Halo je li to Aco Pejovic? Aco Pejovic: Da. Chuck Norris: E nas’o sam ti Jelenu, ne smaraj vise s onom pesmom! ;)


chuck-norris-halo-li-to-aco-pejovic-aco-pejovic-da-chuck-norris-e-naso-sam-ti-jelenu-ne-smaraj-vise-s-onom-pesmom
chucknorrishalolitoacopejovicpejovicdanas’osamtijelenunesmarajviseonompesmomchuck norrishalo jeje liaco pejovicaco pejovicchuck norrise nas’onas’o samsam titi jelenune smarajsmaraj visevise ss onomonom pesmomhalo je lili to acoe nas’o samnas’o sam tisam ti jelenune smaraj visesmaraj vise svise s onoms onom pesmomje li to acoli to aco pejovice nas’o sam tinas’o sam ti jelenune smaraj vise ssmaraj vise s onomvise s onom pesmomhalo je li to acoje li to aco pejovice nas’o sam ti jelenune smaraj vise s onomsmaraj vise s onom pesmom

Chuck Norris Halo, jel to Mitar Miric? -Mitar: Da, izvolite? -Chuck Norris: Cujes, kako to mislis ne moze ti niko nista? :DChuck Norris ne voli RaymondaChuck Norris ne jede med,on zvače pčele.. :DMeni ni Chuck Norris ne može pronaći dečka XDSvi znamo da je Chuck Norris picka. Da je on stvarno toliko jak dosao bi do mene i poceo bi da mi lupa glavu o tastaturjsfohoasdgkhasfs sg jdsghasdjoi haoidsjg & ...Chuck Norris briše wc papir sa guzicom… :))