Budite dobri prema štreberima. Velike su šanse da ćete završiti radeći za nekoga od njih.


budite-dobri-prema-treberima-velike-su-anse-da-ete-zavriti-radei-za-nekoga-od-njih
bil gejtsbuditedobriprematreberimavelikesuansedaćetezavritiradećizanekogaodnjihbudite dobridobri premaprema štreberimavelike susu šansešanse dada ćetećete završitizavršiti radećiradeći zaza nekoganekoga odod njihbudite dobri premadobri prema štreberimavelike su šansesu šanse dašanse da ćeteda ćete završitićete završiti radećizavršiti radeći zaradeći za nekogaza nekoga odnekoga od njihbudite dobri prema štreberimavelike su šanse dasu šanse da ćetešanse da ćete završitida ćete završiti radećićete završiti radeći zazavršiti radeći za nekogaradeći za nekoga odza nekoga od njihvelike su šanse da ćetesu šanse da ćete završitišanse da ćete završiti radećida ćete završiti radeći zaćete završiti radeći za nekogazavršiti radeći za nekoga odradeći za nekoga od njih

Talenat daje Bog. Budite skromni. Slavu vam daju ljudi. Budite zahvalni. Obmanu dajete sami sebi. Budite pažljivi.Ako ne isplanirate sopstveni životni plan, velike su šanse da ćete upasti u tuđi. Pogodite šta su planirali za vas- ne mnogo toga.Ako ne isplanirate sopstveni životni plan, velike su šanse da ćete upasti u tuđi. Pogodite šta su planirali za vas – ne mnogo toga.Zapamtite da uvek gledate prema zvezdama, a ne prema svojim stopalima. Pokušajte razumeti ono što vidite i uzroke postojanja svemira. Budite znatiželjni i koliko god se život činio teškim, uvek postoji nešto što možete učiniti i uspeti u tome. Važno je ne odustajati.Da biste osetili punu snagu radosti, morate imati nekoga s kim ćete je podeliti.Bolje ćete upoznati nekoga za jedan sat igre, nego cijelu godinu razgovora.