Budi u mom naručju sve do svitanja, a onda ostani još malo…


budi-u-mom-naruju-sve-do-svitanja-a-onda-ostani-jo-malo
budimomnaručjusvedosvitanjaondaostanijomalo…budi uu mommom naručjunaručju svesve dodo svitanjaonda ostaniostani jošjoš malo…budi u momu mom naručjumom naručju svenaručju sve dosve do svitanjaa onda ostanionda ostani jošostani još malo…budi u mom naručjuu mom naručju svemom naručju sve donaručju sve do svitanjaa onda ostani jošonda ostani još malo…budi u mom naručju sveu mom naručju sve domom naručju sve do svitanjaa onda ostani još malo…

Budi spor u biranju prijatelja, a još sporiji u menjaju.Budi spor u biranju prijatelja, a još sporiji u menjanju.Razmislio sam još malo, a onda sam polako zatvorio vrata. Đavo će ga znati da li sam to učinio sa prave strane.I evo, još jedan januar prolazi, ali u mom srcu još uvijek je januarska zima. Hladna i okovana ledom, baš kao moje srce, moja osjećanja.Imao sam sasvim fino detinjstvo sve do moje devete godine, a onda me klasični scenario razvoda braka upropastio.Budi mudar na rečima, a još mudriji na delima.