Budi spor u biranju prijatelja, a još sporiji u menjaju.


budi-spor-u-biranju-prijatelja-a-jo-sporiji-u-menjaju
bendžamin frenklinbudisporbiranjuprijateljajosporijimenjajubudi sporu biranjubiranju prijateljajoš sporijisporiji uu menjajubudi spor uspor u biranjuu biranju prijateljaa još sporijijoš sporiji usporiji u menjajubudi spor u biranjuspor u biranju prijateljaa još sporiji ujoš sporiji u menjajubudi spor u biranju prijateljaa još sporiji u menjaju

Budi spor u biranju prijatelja, a još sporiji u menjanju.Budi u mom naručju sve do svitanja, a onda ostani još malo…Budi mudar na rečima, a još mudriji na delima.Naš život je stalno putovanje, od rođenja do smrti. Okolina se menja, ljudi se menjaju, potrebe se menjaju, ali voz i dalje ide. Život je voz, a ne želježnička stanica.Naš život je stalno putovanje, od rođenja do smrti. Okolina se menja, ljudi se menjaju, potrebe se menjaju, ali voz i dalje ide. Život je voz, a ne železnička stanica.Mladost je sretno doba u kome čovjek počinje vjerovati u sebe, a još nije prestao vjerovati drugima.