Budi spor u biranju prijatelja, a još sporiji u menjaju.


budi-spor-u-biranju-prijatelja-a-jo-sporiji-u-menjaju
bendžamin frenklinbudisporbiranjuprijateljajosporijimenjajubudi sporu biranjubiranju prijateljajoš sporijisporiji uu menjajubudi spor uspor u biranjuu biranju prijateljaa još sporijijoš sporiji usporiji u menjajubudi spor u biranjuspor u biranju prijateljaa još sporiji ujoš sporiji u menjajubudi spor u biranju prijateljaa još sporiji u menjaju

Budi spor u biranju prijatelja, a još sporiji u menjanju.Budi mudar na rečima, a još mudriji na delima.Budi u mom naručju sve do svitanja, a onda ostani još malo…Ljudi se menjaju, sa njima se menjaju i osećanja. Ako se ljubav koja je nekad postojala vremenom ugasila, ne znači da nije bila stvarna ili iskrena.  Znači ...Naš život je stalno putovanje, od rođenja do smrti. Okolina se menja, ljudi se menjaju, potrebe se menjaju, ali voz i dalje ide. Život je voz, a ne železnička stanica.Naš život je stalno putovanje, od rođenja do smrti. Okolina se menja, ljudi se menjaju, potrebe se menjaju, ali voz i dalje ide. Život je voz, a ne želježnička stanica.