Budi barem dobar, ako ne možeš biti pametan.


budi-barem-dobar-ako-ne-moe-biti-pametan
latinske poslovicebudibaremdobarakonemožebitipametanbudi barembarem dobarako nene možešmožeš bitibiti pametanbudi barem dobarako ne možešne možeš bitimožeš biti pametanako ne možeš bitine možeš biti pametanako ne možeš biti pametan

Ne možeš biti dovoljno dobar svima, ali ćeš uvek biti savršen onome ko te zaslužuje!Ako možeš, ne padaj u tugu, a ako ne možeš, onda je bar ne pokazuj.Ne znači da je pas dobar ako glasno laje. Isto tako ne znači da je čovjek dobar ako je vješt s riječima.Ne znači da je pas dobar ako glasno laje. Isto tako ne znači da je čovek dobar ako je vešt s rečima.Budi dobar prema svemu što živi.Ne budi tuđi sluga, ako možeš biti svoj gospodar.