Budale su s očima slepe koje vide, a zaludu vide. - Činija Citata

Budale su s očima slepe koje vide, a zaludu vide.


budale-su-s-oima-slepe-koje-vide-a-zaludu-vide
petar petrović njegošbudalesuočimaslepekojevidezaluduvidebudale susu ss očimaočima slepeslepe kojekoje videzaludu videbudale su ssu s očimas očima slepeočima slepe kojeslepe koje videa zaludu videbudale su s očimasu s očima slepes očima slepe kojeočima slepe koje videbudale su s očima slepesu s očima slepe kojes očima slepe koje vide

Budale su s očima slepe.Postoje tri vrste ljudi: oni koji vide, oni koji vide kada im se ukaže na nešto i oni koji ne vide.Što vide slepi ne vide zaljubljeni.Devojke se dele na domaćice i one koje su romantične. Domaćice kada vide prašinu na stolu one je odmah obrišu, a romantične nacrtaju srce!Ljudi često cijelog vijeka vuku za sobom obzire, kao lance, a na kraju vide koliko su nedostojni i nepotpuni.Zaljubljenici vide na svijetu samo sebe, a zaboravljaju da ih vidi svijet.