Brak je međusobno pljačkanje slobode uz obostranu saučesničku saglasnost.


brak-meusobno-pljakanje-slobode-uz-obostranu-sauesniku-saglasnost
oskar vajldbrakmeđusobnopljačkanjeslobodeuzobostranusaučesničkusaglasnostbrak jeje međusobnomeđusobno pljačkanjepljačkanje slobodeslobode uzuz obostranuobostranu saučesničkusaučesničku saglasnostbrak je međusobnoje međusobno pljačkanjemeđusobno pljačkanje slobodepljačkanje slobode uzslobode uz obostranuuz obostranu saučesničkuobostranu saučesničku saglasnostbrak je međusobno pljačkanjeje međusobno pljačkanje slobodemeđusobno pljačkanje slobode uzpljačkanje slobode uz obostranuslobode uz obostranu saučesničkuuz obostranu saučesničku saglasnostbrak je međusobno pljačkanje slobodeje međusobno pljačkanje slobode uzmeđusobno pljačkanje slobode uz obostranupljačkanje slobode uz obostranu saučesničkuslobode uz obostranu saučesničku saglasnost

Radije bih zabavljao ljude uz nadu da će naučiti nešto, nego ih učio nečemu uz nadu da će se zabaviti uz to.Ukoliko postoji država, ne može biti slobode, ali ukoliko ima slobode tu neće biti države.Savete primaj uz vino, a upotrebljavaj ih uz vodu.Umetničko delo cveta samo uz učešće, uz dosluh svih vrlih sastojaka duha.Zalud te privijam uz sebe k'o uz krst, ti kao talas izmičeš.Život je sačinjen od mnogih delova koji su međusobno zavareni.