Brak je međusobno pljačkanje slobode uz obostranu saučesničku saglasnost.


brak-meusobno-pljakanje-slobode-uz-obostranu-sauesniku-saglasnost
oskar vajldbrakmeđusobnopljačkanjeslobodeuzobostranusaučesničkusaglasnostbrak jeje međusobnomeđusobno pljačkanjepljačkanje slobodeslobode uzuz obostranuobostranu saučesničkusaučesničku saglasnostbrak je međusobnoje međusobno pljačkanjemeđusobno pljačkanje slobodepljačkanje slobode uzslobode uz obostranuuz obostranu saučesničkuobostranu saučesničku saglasnostbrak je međusobno pljačkanjeje međusobno pljačkanje slobodemeđusobno pljačkanje slobode uzpljačkanje slobode uz obostranuslobode uz obostranu saučesničkuuz obostranu saučesničku saglasnostbrak je međusobno pljačkanje slobodeje međusobno pljačkanje slobode uzmeđusobno pljačkanje slobode uz obostranupljačkanje slobode uz obostranu saučesničkuslobode uz obostranu saučesničku saglasnost

Ukoliko postoji država, ne može biti slobode, ali ukoliko ima slobode tu neće biti države.Život je sačinjen od mnogih delova koji su međusobno zavareni.Život je sačinjen od mnogih dijelova koji su međusobno zavareni.Svi smo mi jedno. Ljudi su međusobno povezani nevidljivim silama.Brak ne može biti cilj.Brak je trijumf mašte nad inteligencijom.