Bolje je zaslužiti priznanje i nemati ga, nego ga imati a ne zaslužiti ga.


bolje-zasluiti-priznanje-i-nemati-ga-nego-ga-imati-a-ne-zasluiti-ga
mark tvenboljezaslužitipriznanjenematiganegogaimatinegabolje jeje zaslužitizaslužiti priznanjepriznanje ii nematinemati ganego gaga imatine zaslužitizaslužiti gabolje je zaslužitije zaslužiti priznanjezaslužiti priznanje ipriznanje i nematii nemati ganego ga imatiimati a nea ne zaslužitine zaslužiti gabolje je zaslužiti priznanjeje zaslužiti priznanje izaslužiti priznanje i nematipriznanje i nemati gaga imati a neimati a ne zaslužitia ne zaslužiti gabolje je zaslužiti priznanje ije zaslužiti priznanje i nematizaslužiti priznanje i nemati ganego ga imati a nega imati a ne zaslužitiimati a ne zaslužiti ga

Bolje je imati loš metod nego nemati nikakav.Samo lepo možeš ružiti, zavist valja i zaslužiti.Ne može padati ljubav umjesto snijega, ona se majstore treba zaslužiti.Brak je jedina doživotna presuda pri kojoj se zbog rđavog vladanja može zaslužiti pomilovanje.Majčina ljubav je mir. Ne treba je dostizati, treba je zaslužiti.Sloboda se ne može spustiti do ljudi; ljudi se moraju uzdignuti do nje; to je blagoslov koji najprije treba zaslužiti a onda u njemu uživati.