Bolje je ćutati i biti smatran budalom nego progovoriti i odstraniti svaku sumnju.


bolje-utati-i-biti-smatran-budalom-nego-progovoriti-i-odstraniti-svaku-sumnju
abraham linkolnboljećutatibitismatranbudalomnegoprogovoritiodstranitisvakusumnjubolje jeje ćutatićutati ii bitibiti smatransmatran budalombudalom negonego progovoritiprogovoriti ii odstranitiodstraniti svakusvaku sumnjubolje je ćutatije ćutati ićutati i bitii biti smatranbiti smatran budalomsmatran budalom negobudalom nego progovoritinego progovoriti iprogovoriti i odstranitii odstraniti svakuodstraniti svaku sumnjubolje je ćutati ije ćutati i bitićutati i biti smatrani biti smatran budalombiti smatran budalom negosmatran budalom nego progovoritibudalom nego progovoriti inego progovoriti i odstranitiprogovoriti i odstraniti svakui odstraniti svaku sumnjubolje je ćutati i bitije ćutati i biti smatranćutati i biti smatran budalomi biti smatran budalom negobiti smatran budalom nego progovoritismatran budalom nego progovoriti ibudalom nego progovoriti i odstranitinego progovoriti i odstraniti svakuprogovoriti i odstraniti svaku sumnju

Bolje je s mudrim plakati, nego sa budalom pjevati.Bolje je sa mudrim plakati, nego sa budalom pevati.Bolje je biti onaj od koga se strahuje, nego voljen, ukoliko ne možete biti oboje istovremeno.Bolje je biti neuljudan, nego dosadan.Bolje je biti rogonja, a da niko ne zna, nego ne biti rogonja, a da svako to misli.Bolje biti sam nego u lošem društvu