Bolje se boriti za nešto, nego živeti ni za šta. - Činija Citata

Bolje se boriti za nešto, nego živeti ni za šta.


bolje-se-boriti-za-neto-nego-iveti-za
džordž smit patonboljeseboritizanetonegoživetitabolje sese boritiboriti zaza neštonego živetiživeti nini zaza štabolje se boritise boriti zaboriti za neštonego živeti niživeti ni zani za štabolje se boriti zase boriti za neštonego živeti ni zaživeti ni za štabolje se boriti za neštonego živeti ni za šta

Čovek će se žešće boriti za svoje interese, nego za svoja prava.Ljudi će se jače boriti za svoje interese nego za svoja prava.Hteo sam tako živeti da ne počinim ni jedne greške, preduzeo sam da ću se boriti protiv svake slabosti. Budući da sam znao ili sam barem mislio da znam šta je dobro, a šta je zlo, nisam ni mogao predstaviti zašto ne bih mogao uvek dobro činiti, a zlo izbegavati.Ne možemo znati da za nešto vredi živeti, ukoliko za tu stvar nismo spremni da umremo.Bolje je boriti se i gubiti bitku nego nikada se ne izboriti.Ljudi će se uvijek žešće boriti za svoje interese negoli za svoja prava