Bolje je nepravdu trpjeti nego činiti.


bolje-nepravdu-trpjeti-nego-initi
latinske posloviceboljenepravdutrpjetinegočinitibolje jeje nepravdunepravdu trpjetitrpjeti negonego činitibolje je nepravduje nepravdu trpjetinepravdu trpjeti negotrpjeti nego činitibolje je nepravdu trpjetije nepravdu trpjeti negonepravdu trpjeti nego činitibolje je nepravdu trpjeti negoje nepravdu trpjeti nego činiti

Bolje je nepravdu trpeti nego nanositi.Sloboda čoveka nije u tome da može činiti sve što želi, nego u tome da ne mora činiti ono što ne želi.Sloboda čovjeka nije u tome da može činiti sve što želi, nego u tome da ne mora činiti ono što ne želi.Ne čini sve što možeš činiti, nego samo što je pravo, pak se nedeš pokajati.Bolje je biti neuljudan, nego dosadan.Bolje je izazivati zavist nego sažaljenje.