Bolje da se prevariš u svojim prijateljima, nego da ti njih varaš. - Činija Citata

Bolje da se prevariš u svojim prijateljima, nego da ti njih varaš.


bolje-da-se-prevari-u-svojim-prijateljima-nego-da-ti-njih-vara
geteboljedaseprevarisvojimprijateljimanegotinjihvarabolje dada sese prevarišprevariš uu svojimsvojim prijateljimanego dada titi njihnjih varašbolje da seda se prevarišse prevariš uprevariš u svojimu svojim prijateljimanego da tida ti njihti njih varašbolje da se prevarišda se prevariš use prevariš u svojimprevariš u svojim prijateljimanego da ti njihda ti njih varašbolje da se prevariš uda se prevariš u svojimse prevariš u svojim prijateljimanego da ti njih varaš

Ako me jedanput prevariš, ti si kriv, ali ako me i drugi put prevariš, kriv sam sam.Bolje je da ti zavide nego da te sažaljevaju.Bolje da ti zavide nego da te sažaljevaju.Čini dobro svojim prijateljima da ih zadržiš, a neprijateljima da ih pobediš.Bolje ti je da budeš slobodan od straha i da spavaš na podu, nego da imaš zlatni krevet i bogatu trpezu, a da si pun briga.Ne veruj svojim prijateljima kada traže da budeš iskren sa njima. Sve što oni hoće jeste da im potvrdiš dobro mišljenje koje oni imaju o sebi samima.