Bolja je zavist nego milostinja.


bolja-zavist-nego-milostinja
latinske posloviceboljazavistnegomilostinjabolja jeje zavistzavist negonego milostinjabolja je zavistje zavist negozavist nego milostinjabolja je zavist negoje zavist nego milostinjabolja je zavist nego milostinja

Ljubav je kao prepeličar kojemu je draža kazna od jedne ruke nego milostinja od druge.Bolja je mala zarada danas nego velika sutra.Bolje je izazivati zavist nego sažaljenje.Bolja je istina koja škodi, nego laž koja godi.Ljubomora je razumska vrlina i pripada razumnim ljudima, dok je zavist prizemna i pripada prizemnim ljudima. Čovek se uz ljubomoru natera da ima dobre stvari, dok drugi uz zavist ne dozvoljava svome komšiji da ima dobre stvari.Bolja je stvarnost od snova: ako je nešto stvarno,  onda je stvarno i ti nisi ništa tu kriv.