Bol se svlada strpljivošću.


bol-se-svlada-strpljivou
latinske poslovicebolsesvladastrpljivoćubol sese svladasvlada strpljivošćubol se svladase svlada strpljivošćubol se svlada strpljivošću

Jači je onaj tko pobijedi sebe, nego tko svlada najjače utvrde.Strpljivo podnesi i ustraj. Bol će ti jednom koristiti.Bol rastanka je ništa u poređenju sa radosti prilikom ponovnog susreta.Bol koji osećamo zbog nečije smrti ili odlaska u stvari je kukavičluk. Strah za sebe bez njega.Bol i uživanje mogu ličiti jedno na drugo kao brat i sestra.Izrazi svoju bol rečju! Bol koja ne govori, guši puno srce dok ne pukne.