Boj se, tuđinska vojsko! Krenuli su sinovi Rusije; diglo se i staro i mlado, jure na one što su se drznuli, a osveta im je zapalila srca. - Činija Citata

Boj se, tuđinska vojsko! Krenuli su sinovi Rusije; diglo se i staro i mlado, jure na one što su se drznuli, a osveta im je zapalila srca.


boj-se-inska-vojsko-krenuli-su-sinovi-rusije-diglo-se-i-staro-i-mlado-jure-na-one-to-su-se-drznuli-a-osveta-im-zapalila-srca
aleksandar puškinbojsetuđinskavojskokrenulisusinovirusijediglosestaromladojurenaonetodrznuliosvetaimzapalilasrcaboj setuđinska vojskokrenuli susu sinovisinovi rusijediglo sese ii starostaro ii mladojure nana oneone štošto susu sese drznuliosveta imim jeje zapalilazapalila srcakrenuli su sinovisu sinovi rusijediglo se ise i staroi staro istaro i mladojure na onena one štoone što sušto su sesu se drznulia osveta imosveta im jeim je zapalilaje zapalila srcakrenuli su sinovi rusijediglo se i starose i staro ii staro i mladojure na one štona one što suone što su sešto su se drznulia osveta im jeosveta im je zapalilaim je zapalila srcadiglo se i staro ise i staro i mladojure na one što suna one što su seone što su se drznulia osveta im je zapalilaosveta im je zapalila srca

Ljudi te pažljivo slušaju, al' samo svoj glas čuju. Zato im što manje kaži. Ljudi su tek onda ljudi kad im se ništa ne traži, a mnogo im se nudi. Ljudi su čudne biljke. Kad rastu u sebe siđu. Sretnu se. Pa se raziđu. Ili se mimoiđu.Devojke se dele na domaćice i one koje su romantične. Domaćice kada vide prašinu na stolu one je odmah obrišu, a romantične nacrtaju srce!Nesreća nesrećnih ljudi i jeste u tome što za njih stvari koje su inače nemoguće i zabranjene postanu, za trenutak, dostižne i lake, ili bar tako izgledaju, a kad se jednom trajno usele u njihove želje, one se pokažu opet kao ono što jesu: nedostupne i zabranjene, sa svim posljedicama koje to ima po one koji za njima posegnu.Postoji srdačnost koja se povjerava svima i svakome, ne računajući na zlobne podsmijehe. Takvi su ljudi uvijek ograničeni jer su spremni da sve najvrijednije izvade iz srca i  polože pred prvog na kojeg naiđu.Žene imaju stalnu potrebu da budu voljene, i kad one same ne voli, i zato se često predaju i ljudima koji su im inače fizički nemili.Žene imaju stalnu potrebu da budu voljene, i kad one same ne vole, i zato se često predaju i ljudima koji su im inače fizički nemili.