Bogu je svejedno, pojmove dobra i zla izmislili su ljudi.


bogu-svejedno-pojmove-dobra-i-zla-izmislili-su-ljudi
heraklitbogusvejednopojmovedobrazlaizmislilisuljudibogu jeje svejednopojmove dobradobra ii zlazla izmisliliizmislili susu ljudibogu je svejednopojmove dobra idobra i zlai zla izmislilizla izmislili suizmislili su ljudipojmove dobra i zladobra i zla izmislilii zla izmislili suzla izmislili su ljudipojmove dobra i zla izmislilidobra i zla izmislili sui zla izmislili su ljudi

Ja mislim da đavo ne postoji, ljudi su izmislili đavola i izmislili su ga po svojoj slici i prilici.Neka ti svi ljudi koje sretneš, budu žive slike onoga dobra i zla, koje je u tebi. Zadržavaj se mislima i ljubavlju stalno na dobrim slikama, da bi i ti postao slikom dobra za braću svoju.Da ljudi mogu dobra činiti koliko zla i psovki, danas niko ne bi gladovao na ulici.Tko Bogu služi, ima dobra gospodara.Od zla gore, a od dobra bolje nema.Nečinjenje dobra nije ništa bolje od činjenja zla.