Bogatstvo nije život, bogatstvo je samo podupirač ovog kratkovremenog, zemaljskog života.


bogatstvo-nije-ivot-bogatstvo-samo-podupira-ovog-kratkovremenog-zemaljskog-ivota
nikolaj velimirovićbogatstvoniježivotbogatstvosamopodupiračovogkratkovremenogzemaljskogživotabogatstvo nijenije životbogatstvo jeje samosamo podupiračpodupirač ovogovog kratkovremenogzemaljskog životabogatstvo nije životbogatstvo je samoje samo podupiračsamo podupirač ovogpodupirač ovog kratkovremenogbogatstvo je samo podupiračje samo podupirač ovogsamo podupirač ovog kratkovremenogbogatstvo je samo podupirač ovogje samo podupirač ovog kratkovremenog

U osnovi, nisam se vratio u Apple da se obogatim. Bio sam jako srećan u životu i već sam bio bogat. Kada sam imao 25 godina moje bogatstvo je iznosilo oko 100 miliona dolara. Tada sam odlučio da ne dopustim da mi to upropasti život. Nema načina da ikada potrošiš toliko bogatstvo a ja ne smatram da je bogatstvo nešto sa čime bih dokazao svoju inteligenciju.Rizik nije samo deo života. Rizik je sam život. Između zone udobnosti i zone vaših snova je mesto na kojem se odigrava vaš život. To je zona visoke anksioznosti, ali i mesto na kojem otkrivate ko ste.Osmehom se namirivao za gubitke, stvorio svoje unutrašnje bogatstvo, verovao da u životu nema samo pobeda i poraza, da postoji i disanje, i gledanje, i slušanje, i reč i ljubav, i prijateljstvo, i običan život, koji mnogo zavisi samo od nas.Bogatstvo je jedno veliko dobro i jedno moćno oružje protiv zla, ali, ono bogatstvo od koga su čak i moljci jači ne vredi ništa.Naše bogatstvo nisu samo fabrike i putevi. Naše bogatstvo je čovek, novi čovek, socijalistički čovek, koga treba izgrađivati.Ja sam dve žene: jedna koja želi da ima svu sreću ovog sveta, strast, avanture koje život može da ponudi. Druga želi da bude robinja rutine, porodičnog života, stvari koje mogu biti planirane i ispunjene. Domaćica sam i prostitutka, obe žive u istom tijelu, jedna boreći se protiv druge.