Bogatstvo je nalik na morsku vodu; što je više pijemo, to smo žedniji.


bogatstvo-nalik-na-morsku-vodu-to-vie-pijemo-to-smo-edniji
artur Šopenhauerbogatstvonaliknamorskuvodutoviepijemotosmožednijibogatstvo jeje naliknalik nana morskumorsku vodušto jeje viševiše pijemosmo žednijibogatstvo je nalikje nalik nanalik na morskuna morsku vodušto je višeje više pijemobogatstvo je nalik naje nalik na morskunalik na morsku vodušto je više pijemobogatstvo je nalik na morskuje nalik na morsku vodu

Bogastvo je nalik na morsku vodu; što je više pijemo, to smo žedniji.Ko bistru vodu zamuti blatom, neće više imati pitku vodu.Krepost je nalik na ospice; čovek se razboli od njih jednom u životu i nikad više.Baci dobro niz vodu, naći ćeš ga uz vodu.Bogatstvo je dobro kad se može u dobro delo obratiti. Bogatstvo je zlo kad, mesto da da slobodu čoveku stavi svoga sopstvenika u službu.kod nas u ludnici je strava…daju nam da skacemo u bazen,a kad smo dobri puste nam i vodu… :)