Bogat vjećno traži sreću u novcu, ali bez uspjeha, dok je drugom miris ruže dovoljan da ga usreći za cio dan. - Činija Citata

Bogat vjećno traži sreću u novcu, ali bez uspjeha, dok je drugom miris ruže dovoljan da ga usreći za cio dan.


bogat-vjeno-trai-sreu-u-novcu-ali-bez-uspjeha-dok-drugom-miris-rue-dovoljan-da-ga-usrei-za-cio-dan
poslovice korisnikabogatvjećnotražisrećunovcualibezuspjehadokdrugommirisružedovoljandagausrećizaciodanbogat vjećnovjećno tražitraži srećusreću uu novcuali bezbez uspjehadok jeje drugomdrugom mirismiris ružeruže dovoljandovoljan dada gaga usrećiusreći zaza ciocio danbogat vjećno traživjećno traži srećutraži sreću usreću u novcuali bez uspjehadok je drugomje drugom mirisdrugom miris ružemiris ruže dovoljanruže dovoljan dadovoljan da gada ga usrećiga usreći zausreći za cioza cio danbogat vjećno traži srećuvjećno traži sreću utraži sreću u novcudok je drugom mirisje drugom miris ružedrugom miris ruže dovoljanmiris ruže dovoljan daruže dovoljan da gadovoljan da ga usrećida ga usreći zaga usreći za ciousreći za cio danbogat vjećno traži sreću uvjećno traži sreću u novcudok je drugom miris ružeje drugom miris ruže dovoljandrugom miris ruže dovoljan damiris ruže dovoljan da garuže dovoljan da ga usrećidovoljan da ga usreći zada ga usreći za cioga usreći za cio dan

Znas onaj osecaj kad ga vidis s drugom a pokazujes da te ne zanima i da nije bitan, ali u sebi places? Kad je online cekas da se javi, ali se to nikad ne desi?!Mislimo da će Mac biti prodavan u zilionima primeraka, ali nismo ga napravili za ostale. Napravili smo ga za sebePotrebna nam je 1 minuta da se dogovorimo za pijančenje, 1 sat da se napijemo, 1 dan da se otreznimo, a celi život nije dovoljan da prepričavamo uspomene koje ...Rekla sam: Avantura je, ali nije bila. Jedan dan, ali bilo je mnogo više. Necu ga zavoleti, ali jesam. Sve ce proci, ali još ne prolazi. Necu plakati, ali suza ...Šta da kažem čoveku koji me samara dok ga ljubim u licei koji ljubi moja stopala dok ga ja samaram.Boga nema samo za onoga ko ga ne traži. Traži ga i on će ti se javiti.