Bog pomaže onima koji sami sebi pomognu.


bog-pomae-onima-koji-sami-sebi-pomognu
bendžamin frenklinbogpomažeonimakojisamisebipomognubog pomažepomaže onimaonima kojikoji samisami sebisebi pomognubog pomaže onimapomaže onima kojionima koji samikoji sami sebisami sebi pomognubog pomaže onima kojipomaže onima koji samionima koji sami sebikoji sami sebi pomognubog pomaže onima koji samipomaže onima koji sami sebionima koji sami sebi pomognu

Sreća pripada onima koji su dovoljni sami sebi.Često opraštamo onima koji nam dosađuju, ali nikad ne možemo oprostiti onima kojima smo sami dosadni.Talenat daje Bog. Budite skromni. Slavu vam daju ljudi. Budite zahvalni. Obmanu dajete sami sebi. Budite pažljivi.Radiši Bog pomaže.Gde se stariji ne čuju, tu Bog ne pomaže.Audentes deus ipse iuvat – Odvažnima pomaže Bog.