Bog nije ni jedne religije.


bog-nije-jedne-religije
mahatma gandibognijejednereligijebog nijenije nini jednejedne religijebog nije ninije ni jedneni jedne religijebog nije ni jednenije ni jedne religijebog nije ni jedne religije

Nema nijedne religije koja nije bezbožno rušila.Moramo poštovati druge religije, kao što poštujemo našu. Tolerisati ih nije dovoljno.Svrha religije nije graditi prekrasne crkve i hramove, nego negovati pozitivne osobine kao što su tolerancija, velikodušnost i ljubav.Bog nije stvorio ljude za pogibiju, nego za spasenje. Ima li baštovana koji, sejući povrće, želi da mu se povrće sasuši i propadne? Jednu želju Bog ima: da se svi ljudi pokaju i od zla povrate.Odgovor na religiju nije nestanak religije, vec razmišljanje o njoj na drugi način. Biti deo nje na drugi način.Sukob je otac svega: jedne će učiniti bogatima, a druge ne; jedne robovima, a druge slobodnima.