Bože, objasni mi ovo – zašto jedem kada nisam gladna?!


boe-objasni-mi-ovo-zato-jedem-kada-nisam-gladna
božeobjasnimiovozatojedemkadanisamgladnaobjasni mimi ovoovo –– zaštozašto jedemjedem kadakada nisamobjasni mi ovomi ovo –ovo – zašto– zašto jedemzašto jedem kadajedem kada nisamobjasni mi ovo –mi ovo – zaštoovo – zašto jedem– zašto jedem kadazašto jedem kada nisamobjasni mi ovo – zaštomi ovo – zašto jedemovo – zašto jedem kada– zašto jedem kada nisam

Idi jedi. -Nisam gladna.  -E onda idi uči. -Odoh da jedem. :DAko ste u mogućnosti da sada zagrlite osobu koju volite, zavidim vam. I u isto vreme ne razumem zašto ovo čitate, kada je nešto najlepše odmah tu, na dohvat ruke, pravo je čudo imati takvu mogućnost. Ne čekajte da izgubite da shvatite šta imate.Bože kako me je sramota, ja zbog tebe nisam napravio ni korak, a ti si ih napravila milion.Ako ovo nije ljubav, zašto uvek vratiš se? :)Postoji jedna veoma bitna stvar koju ćete shvatiti tek kada sve ovo bude gotovo i kada se vratite kući. Zahvaljivaćete Bogu kada dvadeset godina kasnije budete sedeli pored kamina sa svojim unukom na kolenu i kada vas bude pitao šta ste radili u ratu, nećete morati da ga prebacite na drugo koleno, nakašljete se i kažete: „Lopatao sam balegu u Luizijani.“Ne znam kako je drugim tekstopiscima, ali što se mene tiče, kada pišem mora biti tišina-veoma je teško da pišem kada telefon i zvono zvone i kada ljudi pričaju; nisam dovoljno dobar pisac da pređem preko svega toga!