Bože, objasni mi ovo – zašto jedem kada nisam gladna?!


boe-objasni-mi-ovo-zato-jedem-kada-nisam-gladna
božeobjasnimiovozatojedemkadanisamgladnaobjasni mimi ovoovo –– zaštozašto jedemjedem kadakada nisamobjasni mi ovomi ovo –ovo – zašto– zašto jedemzašto jedem kadajedem kada nisamobjasni mi ovo –mi ovo – zaštoovo – zašto jedem– zašto jedem kadazašto jedem kada nisamobjasni mi ovo – zaštomi ovo – zašto jedemovo – zašto jedem kada– zašto jedem kada nisam

Idi jedi. -Nisam gladna.  -E onda idi uči. -Odoh da jedem. :DAko ovo nije ljubav, zašto uvek vratiš se? :)Nije ovo loše vreme, ovo smo loši mi. Mi smo ti kojima život prolazi voleći pogrešne i gazeći one prave.Bože kako me je sramota, ja zbog tebe nisam napravio ni korak, a ti si ih napravila milion.Ako ste u mogućnosti da sada zagrlite osobu koju volite, zavidim vam. I u isto vreme ne razumem zašto ovo čitate, kada je nešto najlepše odmah tu, na dohvat ruke, pravo je čudo imati takvu mogućnost. Ne čekajte da izgubite da shvatite šta imate.Svaki put kada nisam uspeo ljudi bi počeli da mi broje do deset, ali sam uvek uspevao da se vratim.