Bože kako me je sramota, ja zbog tebe nisam napravio ni korak, a ti si ih napravila milion.


boe-kako-me-sramota-ja-zbog-tebe-nisam-napravio-korak-a-ti-ih-napravila-milion
Đorđe balaševićbožekakomesramotajazbogtebenisamnapraviokoraktiihnapravilamilionbože kakokako meme jeje sramotaja zbogzbog tebetebe nisamnisam napravionapravio nini korakti sisi ihih napravilanapravila milionbože kako mekako me jeme je sramotaja zbog tebezbog tebe nisamtebe nisam napravionisam napravio ninapravio ni koraka ti siti si ihsi ih napravilaih napravila milionbože kako me jekako me je sramotaja zbog tebe nisamzbog tebe nisam napraviotebe nisam napravio ninisam napravio ni koraka ti si ihti si ih napravilasi ih napravila milionbože kako me je sramotaja zbog tebe nisam napraviozbog tebe nisam napravio nitebe nisam napravio ni koraka ti si ih napravilati si ih napravila milion

Ako me ti ne voliš – ja neću biti voljen; ali ako ja tebe ne volim – ja ne znam kako se voli.Volim te, ne zbog toga što si ti, već zbog toga šta sam ja kad sam pored tebe.Imućnost razdvaja ljude. Siromaštvo ih spaja. Ti imaš nešto šećera, a ja nemam; Ja pozajmim malo od tebe. Sledećeg meseca ti možda nećeš imati brašna: e pa, daću ti ja malo mog.A kod tebe me najviše nervira to što na tebe čovjek ne može ni da se naljuti pošteno. Znaš li? Znaš, a? O, znaš ti to. Vrlo dobro ti to znaš.nisam kriva kaj sam se  tebe zaljubila kriv si ti kaj si ljeppKoliko te volim nemogu ti opisati,,, bez tebe ne vredi disati ti si sva moja sreca i lepota ti si smisao mog zivota bez tebe je buducnost siva LJUBAVI MOJA….