Blato može dragulj uprljati, ali ga ne može pretvoriti u blato. - Činija Citata

Blato može dragulj uprljati, ali ga ne može pretvoriti u blato.


blato-moe-dragulj-uprljati-ali-ga-ne-moe-pretvoriti-u-blato
kineske posloviceblatomožedraguljuprljatialiganepretvoritiblatoblato možemože draguljdragulj uprljatiali gaga nene možemože pretvoritipretvoriti uu blatoblato može draguljmože dragulj uprljatiali ga nega ne možene može pretvoritimože pretvoriti upretvoriti u blatoblato može dragulj uprljatiali ga ne možega ne može pretvoritine može pretvoriti umože pretvoriti u blatoali ga ne može pretvoritiga ne može pretvoriti une može pretvoriti u blato

Jednakost je možda pravedna stvar, ali nijedna ovozemaljska snaga je ne može pretvoriti u stvarnost.Nikada ne mogu da shvatim kako bilo ko ne može pušiti. To može uskratiti čoveku najbolji deo njegovog života. Sa dobrom cigarom u njegovim ustima, čovek je savršeno siguran i ništa ga bukvalno ne može dotaći.Poljubac se, doduše, može obrisati, ali se vatra u srcu ne može ugasiti.Duh je savršenog čoveka poput ogledala. Ogledalo ne trči za stvarima kako bi uhvatilo njihov odraz, a kada ih odražava, ne drži ih samo za sebe. Tako ga ništa ne može oštetiti, tako ga ništa ne može pokvariti.Duh je savršenog čovjeka poput ogledala. Ogledalo ne trči za stvarima kako bi uhvatilo njihov odraz, a kada ih odražava, ne drži ih samo za sebe. Tako ga ništa ne može oštetiti, tako ga ništa ne može pokvaritiZlo može zavesti čoveka, ali ne može postati čovek.