Blagost je jača od strogosti. Voda je jača od stene.


blagost-jaa-od-strogosti-voda-jaa-od-stene
herman heseblagostjačaodstrogostivodasteneblagost jeje jačajača odod strogostivoda jeje jačajača odod steneblagost je jačaje jača odjača od strogostivoda je jačaje jača odjača od steneblagost je jača odje jača od strogostivoda je jača odje jača od steneblagost je jača od strogostivoda je jača od stene

Ljubav je jača od smrti i od straha pred smrću.Ljubav je ipak jača od svega.Ljubav je, a ne razum, ta koja je jača od smrti.Čovekova nada je jača od iskustva, ne može je pokolebati tuđi neuspeh.Postoji jedna stvar jača od svih oružja na svetu, a to je ideja čije vreme dolazi.U najvećem broju slučajeva, ljubomoran čovek, to je onaj koji veruje da je žena jača od njega, i da joj on nije dovoljan. Stoga je ljubomora samo jedan strah, a ljubomoran čovek kukavica.